Physical modeling of metamatereals on the basis of the flat spiral coil

Z.R. Idiatullov, I.I. Ahmetov, M.M. Fatyhov, S.V. Spiridonov, I.M. Lerner
Kazan National Research Technical University named after A. N. Tupolev – KAI, Kazan, Russia;
German-Russian Institute of Advanced Technologies (GRIAT)

DOI: 10.36724/2664-066X-2020-6-4-18-30

SYNCHROINFO JOURNAL. Volume 6, Number 4 (2020). P. 18-30.

Abstract

In this work, the problems of physical modeling of metamaterials based on flat spiral coils with different geometric shapes were considered. The main parameters of the structures metamaterial modeling, methods of creation, as well as their unique properties are considered. As a result of physical modeling, structures were obtained that model the metamaterial with different values of dimensions and parameters. On the basis of the experimental data, the best variant of the geometric shape of the structure element was determined, based on the highest transmission coefficient.

Keywords:metamaterial, electromagnetic interaction, physical modelling.

References

[1] J. Franklin. Double Negative Materials (DNM), Phenomena and Applications. Science. 2009.

[2] O. Baklickaya. Obratnyj effekt Doplera stal vidimym. Nauka i zhizn’. 2005-2019.

[3] S.N. Galyamin, A.V. Tyuhti. Obratnoe cherenkovsko – perekhodnoe izluchenie zaryada, vletayushchego v anizotropnuyu sredu. Pis’ma v “ZHurnal tekhnicheskoj fiziki”. 2011. Vol. 37 (7). P. 54-63.

[4] M.Yu. Zvezdina. Primenenie innovacij pri razrabotke radiotekhnicheskih sistem. Kollektivnaya monografiya. Izd. dom Akademii Estestvoznaniya, 2015. 224 p.